БЕЏЕТИ, Беџет

БЕЏЕТИ, Беџет (с. Грешница, Кичевско, 14. Ⅶ 1942) – политички деец. Студирал на Природно-математичкиот факултет. Член на СКМ (од 1958). Бил учител и службеник во СВР на СРМ, член на Општинската конференција на СКМ во Кичево и пратеник во Републичкиот собор на Собранието на СРМ. С. Мл. Валентинијан, монета ( Ⅳ в.)

2019-01-05T19:38:51+01:00 0 коментари