БЕЌИРИ, Нехат

БЕЌИРИ, Нехат (Нехат Бељири) (Тетово, 1. Ⅷ 1967) – сликар, професор на Тетовскиот универзитет. Дипломирал (1991) и магистрирал (2001) на Факултетот за ликовни уметности во Приштина. Самостојно излагал во Тетово, Скопје, Приштина, Париз. Создава експресивни фигуративни композиции и дела во духот на новата апстракција. Л. Н.