БЕЛОВ БАИР

БЕЛОВ БАИР – месност на 6 км од градот Разлог кон Предел каде што, по жестоки мачења, биле стрелани 13 антифашисти (29. Ⅴ 1944), соработници на партизаните. Биле закопани во заедничката гробница. ЛИТ.: Георги Т. Мадолев, Въоръжената борба в пиринския край 1941–1944, София, 1966; Безсмъртните 1922/1944, зб.: Загинали в борба против капитализма и фашизма от Благоевградски окръг, София, 1971. В. Јот. Љубомир Белогаски: Пестинград (1956)