БЕГОВСКА, Бедрија

БЕГОВСКА, Бедрија (Скопје, 22. Ⅰ 1951) – актерка од турската националност. Од 1971 г. работи во Театарот на народностите во Бедрија Беговска Скопје. Пишува драмски текстови за деца. УЛО.: Хасанагиница („Мајка Храброст”); Јерма во истоимените пиеси; Соња („Злосторство и казна”); Косен Султана („Лудиот Ибрахим”) и др. Р. Ст.