БЕАДИНИ, Неџбедин

БЕАДИНИ, Неџбедин (Беадини Неџхбедин) (Тетово, 1963) – биолог, унив. професор. Дипломирал биологија на Универзитетот во Приштина (1990) и докторирал на Универзитетот во Загреб (1996). Тој е еден од основачите и ректор на Тетовскиот државен универзитет. Има објавено поголем број научни и стручни трудови од областа на биологијата, цитологијата, молекуларната физиологија и хистологијата. С. Мл. Беаз-куле, солунска тврдина и затвор