БАЈРАКТАРОВА, Бона Лазарова

БАЈРАКТАРОВА, Бона Лазарова (с. Ново Село, Струмичко, 25. IX 1946) – специјалист по детска и превентивна стоматологија, редовен професор на Ст. ф. Докторирала во 1988 г. Публикувала 70 стручно-научни трудови. Автор е на прирачникот „Млечни и трајни заби” и на учебникот „Трајна дентиција – дентална ембриологија и хистоморфологија”. Е. М.