БАТАЛЈОН ХРИСТО БОТЕВ

БАТАЛЈОН „ХРИСТО БОТЕВ“ – в. Бугарски народноослободителен баталјон „Христо Ботев”. Христо БатанџиевБАТАНЏИЕВ, Христо Иванов