БАТАЛЈОН ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ-КАРПОШ

БАТАЛЈОН „ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ-КАРПОШ“ – в. Втори кумановски народноослободителен баталјон „Христијан Тодоровски-Карпош“.