БАНИЦА,ИСЕЛЕНИЧКО ДОБРОТВОРНО ДРУШТВО

БАНИЦА,ИСЕЛЕНИЧКО ДОБРОТВОРНО ДРУШТВО (Торонто, Канада, 26. Ⅶ 1911) – друштво на Македонците по потекло од селото Баница (Леринско). Мозинството се со посведочена македонска национална определба, а помал дел прогрчки определени и организирани во друштвото „Веви“, формирано во 1929 г. Сл. Н.-К.