БАНДА

БАНДА. популарен народен оркестарски состав од лимени дувачки инструменти, карактеристичен за свирачи од ромска националност, кои музицираат на разни веселби, главно на отворен простор, а понекогаш и како слободни улични свирачи. ЛИТ.: Д-р Александар Линин, Народните музички инструменти во Македонија, Скопје, 1986, 113. Ѓ. М. Ѓ.