БАЛАЖИ, Назиф

БАЛАЖИ, Назиф (с. Србица, Кичевско, 1911) – службеник. Завршил нижа гимназија. По Ослободувањето бил учител, претседател на Општинскиот народен одбор во родното село и народен пратеник во Републичкиот собор на Народното собрание на НРМ (1957). С. Мл. Георги Баласчев БАЛАСЧЕВ, Георги Димитров