БАГЕРИ, Јован Јосиф

БАГЕРИ, Јован Јосиф (Јован Јосиф Багери) (с. Нистрово, Горна Река, Гостиварско, 1870 – Приштина, 1916) – еден од најистакнатите албански културни дејци од почетокот на ⅩⅩ век. Го уредувал списанието „Схљѕпја е схљѕпнис“ во Софија. Во почетокот на ⅩⅩ век активно учествувал во просветувањето на албанското население во реканскиот регион и пошироко. Како културен и просветителски деец, дејствувал во Софија, Дебар, Скопје, Драч и во Приштина. БИБ.: Авзи Мустафа, Фигура мшсуесисх схљиптарш, Тетовш, 1995. А. П.