БАБЈАК, ХЕРЦОГОВ

БАБЈАК, ХЕРЦОГОВ . (ЛОПЕН) (Вербасцум херзоги Борнм.) – локален македонски флористички ендемит од фамилијата Сцропхулариацеае. Се развива во клисурата на Црна Река низ Мариово и во пошироката околина на Прилеп (Плетвар, Козјак и Сивец). Вл. М.