АЈРУЛА-ТОЗИЈА, Сабина

АЈРУЛА-ТОЗИЈА, Сабина (Скопје, 17. Ⅳ 1946) – актерка во Драм-ски театар (од 1967). Улоги: Олга („Чехов”); Гертруда („Хамлет”); Фатима („Солунски патрдии”); Лисијен („Болва в уво”); Костадинка („Јане Задрогаз”); Џеси („Добра ноќ мајко”); Лаура („Татко”); Лени („Злостори на срцето”) и др. Како гостин учествувала во проекти на Турската драма и на Драмата на МНТ. Р. Ст. Ајсхин