АЈГА

АЈГА – првата престолнина на македонските кралеви од династијата Аргеади, лоцирана кај ден. с. Палатица, во околината на Бер (Беррхоиа). Локалитетот е потврден со најновите археолошки наоди на кралската некропола во Вергина (Кутлеш) крај Бер (членовите на кралската куќа се погребувани тука и по пренесување на престолнината во Пела). Ајга е ЛИТ.: Јустини, Хисториарум Пхилиппицарум; Еџ Трого Помпеио, Либ. ЏЛИВ, Парисиис МДЦЦЦЏЏИИИ; Н. Л. Г. Хаммонд, Хисторѕ оф Мацедониа И, Оџфорд, 1971; М. Андроникос, Вергина, тхе Роѕал Томбс анд Анциент Цитѕ, Атхена, 1984; Јустин, Филиповата историја. Прев. Љ. Басотова, Скопје, 2000. А. шук.