АТАНАСОВСКИ, Михо

АТАНАСОВСКИ, Михо (Скопје, 10. Ⅳ 1934) – поет, драмски автор, писател за деца и млади, баснописец. Работниот век го минал како новинар и уредник во Македонското радио. ДЕЛ: стихозбирки: Очите и измаглините, Ск., 1955; Никогаш не сум сам, Ск., 1957; Минуват пролети, Ск., 1959; Божурики, Ск., 1963; Отаде реката, Ск., 1985; книги за деца: Марко новинарко, Ск., 1969; Куќичката со бела шамија, Ск., 1987; Тутуле бале, Ск., 1994; Уличето со обетки Михо Атанасовски од цреши, Ск., 1995; Љубовниот живот на Симсиле, Ск., 1998; Вечери кај шадраванот, Ск., 2000. В. Тоц.