АСТРАИ

АСТРАИ – палеобалканска популација од пајонската група племиња. Ги населувале териториите источно од средниот тек на р. Вардар. Како нивни центар се спомнува гр. Астраион, кој сћ уште не е лоциран. ЛИТ.: Е. Петрова, Пајонија, Скопје, 1999.
А. шук.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.