АСТРАИОН

АСТРАИОН – древен град во Пајонија, сместен на просторот источно од Вардар, најверојатно центар на племето Астраи. Според географот Птоломеј Астраион се наоѓал северно од Добер, но денес неговата локација е непозната. ЛИТ.: Е. Петрова, Пајонија, Скопје, 1999. А. шук.