АРСОВА, Тамара

АРСОВА, Тамара (Крагуевац, 9. Ⅳ 1933) – новинар, публицист и преведувач. Од 1961 до 1990 г. работела во Македонското радио. Била уредник на „Радиоучилиште” и на Редакцијата за општообразовните емисии: „Деновиве пред години”, „Радиоуниверзитет”, „Светлини на минатото”, „Видици” и други. Автор е на неколку книжевно-публицистички книги. Ј. Ф.