АРОМАТИЧНИ РАСТЕНИЈА

АРОМАТИЧНИ РАСТЕНИЈА – растенија што во своите плодови, стебла, цветови или лисја, содржат етерични (испарливи) масла. Позначајни ароматични растенија се: бел синап (Синапис алба Л.); феникулум (разијан, морач, коморач) (Поеницулум оффицинале Л.); анасон (анис) (Пимпинелла анисум Л.); лута мента (Ментха пиперита Л.); ориган (риган) (Ориганум вулгаре Л.). П. Ив.