АРИСТОБУЛ од Касандреја

АРИСТОБУЛ од Касандреја – војководец на Александар Македонски. Напишал (по 301 г. пр.н.е.) историја на војните на Александар, дело (кое не е зачувано) со апологетски карактер, веродостоен извор за понатамошните Александрови анабаси (Аријан, Аристобул и Птолемај). ЛИТ.: Арриан, Хисторѕ оф Алеџандер, Лоеб Цлассицал Лѕбрарѕ, Харвард Университѕ Пресс, 1959; Ф. Папазоглу, Историја на хеленистичкиот период, Скопје, 1995. А. шук. Аристотел