АРБОРЕТУМ

АРБОРЕТУМ .g(лат. арбор – дрво) – простор на кој се одгледуваат дрвја и грмушки наменети за експериментални, одгледувачки, научни, орнаментални и едукативни цели. Ал. Анд.