АРАЧИНОВО

АРАЧИНОВО – село во Скопско. Се наоѓа во североисточниот дел на Скопската Котлина на надморска висина од околу 260 м. Со околу 40 качаци на Каљуш од с. С. Арачиново, Скопско регионален пат е поврзано со Скопје од кое е оддалечено 7 км. Има 7.315 ж., од кои 594 се Македонци и 6.677 Албанци. Тоа е седиште на општина која зафаќа површина од 3.130 ха, има 4 населени места со 11.597 ж. Во селото постои осумгодишно училиште, здравствена и полициска станица. Ал. Ст.