АПОСТОЛСКО ПРЕЕМСТВО НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

АПОСТОЛСКО ПРЕЕМСТВО НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА . (ст. сл. прμемство – преземање, наследство, лат. суццесио апостолица – следење) – наследство на власта, односно континуирано предавање на Божјата благодат и учењето на 12-те апостоли. Законска и благодатна поврзаност на црковната ерархија од Господа Исуса Христа, преку апостолите до епископите и од нив до свештениците и ѓаконите. МПЦ е достојна наследничка на апостолското преемство; цркованата ерархија и први епископи се хиротонисани од канонски подобни архиереи. ЛИТ.: Полнѕј православнѕј богословскиј жнциклопеди=ескиј словарњ, Ⅰ и Ⅱ, репринтное издание, Москва,1921. Рат. Гр.