АПИСАОН

АПИСАОН (Ⅻ в. пр.н.е.) – пајонски херој под Троја, син на Фавсиј. Тој бил најдобар борец по Астеропај. Загинал во борба со Еврипил од Тесалија. ИЗВ.: Хомер, Илијада, препев на М. Д. Петрушевски, XI песна (Рапсодија Ламда), 575-585. ЛИТ.: Е. Петрова, Пајонија, Скопје, 1999. К. М.-Р.