АНДОНОВА, Македонка

АНДОНОВА, Македонка (Скопје, 16. Ⅷ 1944) – керамичарка, дизајнерка и професорка. Дипломирала на Академијата за применета уметност во Белград. Дизајнирала стакло и порцелан за индустриски потреби. Предава на Македонка Андонова, „Трансформација” Факултетот за ликовна уметност и на Училиштето за применета уметност во Скопје. Работи уникатна керамика, скулптура и дизајн. Излагала самостојно и на групни изложби. Ал. Цв. Александар Андоновски АНДОНОВСКИ, Александар