АНАУСАРО

АНАУСАРО – патна станица од римско време, забележана на Појтингеровата карта (Ⅲ–ИV в.). Се наоѓала на оддалеченост од Ⅻ римски милји од станицата Аквас, на делницата од римскиот пат, кој водел од Скупи за Сердика. Се лоцира во близина на кумановските села Пчиња или Добрешане. ЛИТ.: Т. Томоски, Прилог за реконструкција на Табула Пеутингериана на делницата СкупиСтоби, „Жива Антика”, XI, 1, Скопје, 1961. К. Аџ.