АЛТИПАРМАКОВ, Димитар

АЛТИПАРМАКОВ, Димитар (Битола, 3. Ⅷ 1949) – дипл. ел-инж., д-р на технички науки. Истражувач во Институтот за нуклеарни науки во Винча (Србија) и во компанијата Атомска енергија на Канада (Атомиц Енергѕ оф Цанада Лимитед). Дал прилози кон теоријата на неутронските полиња во нуклеарните реактори и моделирањето на физичките процеси во циклотроните. Др. Р. Пелистерска молика (Пинус пеуце)