АЛПСКА ВЕГЕТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АЛПСКА ВЕГЕТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – вегетациски тип што се развива над горната шумска граница, над субалпските пасишта и субалпските грмушести заедници, по високите планини од умерениот климатски појас (над 2200 м надморска висина). Во нејзиниот состав доминираат ниски баздовидни или перничести повеќегодишни тревести или грмушести растенија, приспособени кон специфичните еколошки услови на високопланинскиот појас – краток вегетациски период, многу ниски температури во зимскиот период, долготрајна снежна покривка, свежи лета, силни ветрови, дождови, интензивно сончево осветлување и др. Опфаќа разновидни растителни заедници што се развиваат на хетерогена подлога (кисели почви, карбонати, планински тресетишта, сипари, точила, камењари, карпи и др.), кои припаѓаат кон различни вегетациски класи -Елѕно-Сеслериетеа, Царицетеа цурвулае, Салицетеа хербацеае, Сцхеуцхзерио-Царицетеа фусцае, Дрѕпетеа спиносае, Асплениетеа трицхоманис и др. Покрај разните претставници од фамилијата на тревите (Поацеае), нејзината физиономија ја определуваат голем број видови од родовите: Андросаце, Гентиана, Геум, Примула, Саџифрага, Солданелла, Тхѕмус и др. Алпска вегетација се развива на голем број планински масиви во Европа (Алпи, Карпати, Пиринеи, Кавказ, планини на Балканскиот Полуостров) и др. Во РМ алпски заедници се присутни на повеќе планинските масиви – шар Планина, Јакупица, Кораб, Дешат, Бистра, Стогово, Јабланица, Галичица, Пелистер, Ниџе и други. Вл. М. висока воздушна влага ја спушта границата и дека таа е формирана од бука (Фагус сѕлватица), додека континенталната клима ја покачува таа граница и е формирана од смрча и молика или само од молика (Пинус пеуце). Во РМ алпската граница на шумата е формирана од бука (Фагус моесиаца), молика (Пинус пеуце), смрча (Пицеа абиес) и од бел бор (Пинус сѕлвестрис). Во субалпскиот појас се наоѓаат и состојки од борот кривуљ (Пинус муго), но тие се полегнати, а има и состојки од планинскиот јавор (Ацер хелдреицхии), но тие се наоѓаат на засолнети места. На шар Планина алпската граница на шумата е формирана од смрча или од смрча и молика и во триесеттите години на ⅩⅩ в. преселен во Израел. Издавач на Синајскиот псалтир (Псалтериум Синаитицум, ан 11тх глаголитиц манусцрипт фром Ст. Цатхерине’с монастерѕ, мт. Синаи, МАНУ, Скопје, 1971). З. Т.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *