АЛЕКСИЕВ, Владислав

АЛЕКСИЕВ, Владислав (Солун, 1884 – Софија, 1962) – универзитетски професор, правник. Завршил класична гимназија во Битола. Одбранил докторат по правни науки во Лајпциг, Германија (1910). Бил наставник во гимназијата во Солун (1910-1912) и професор по словенско право на Правниот факултет во Софија (1928-1950). Внук од ќерка на Димитрија Миладинов. Св. ш.