АЛЕКСАНДАР Ⅱ

АЛЕКСАНДАР Ⅱ (шАле´џандроз
Б´ ; Алеџандрос Ⅱ) (370–368 пр.н.е.)
– македонски крал од династијата на
Аргеадите; најстар син на Аминта Ⅲ и на
Евридика, брат на Пердика Ⅲ и на Филип Ⅱ;
кове бронзени монети; воено се вклучува во
внатрешните судири во Тесалија, ја освојува
Лариса и поставува македонска војска во
градот; убиен е во заговор на Птолемај од
Алор. ЛИТ.: Диодор Сицулус., 12 Волс., Лоеб
Цлассицал Либрарѕ, Харвард Университѕ
Пресс, 1963; Јустини, Хисториарум
Пхилиппицарум; Еџ Трого Помпеио, Либ. ЏЛИВ,
Парисиис МДЦЦЦЏЏИИИ; Јустин, Филиповата
историја. Прев. Љ. Басотова, Скопје, 2000.
А. шук.