АЛБАНСКИ НЕЛЕГАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РМ

АЛБАНСКИ НЕЛЕГАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РМ. марксисти-ленинисти од Косово, Народно Движење за Косово, Бали комбетар (преку сојузот на Косовари од САД), ограноци на УНИКОМБ (Партија за национално обединување на Албанците), Национално движење за ослободување на Косово, Национална партија на трудот, „Повик за слобода” – со различна идеолошка определба, самостојни или ограноци на организации од Косово, Албанија, Западна Европа и САД. Дејствувале за реализација на големоалбанската идеја, конспиративно и легално. Конспиративно дејствувале нелегалните здруженија и организациите од редовите на албанската емиграција. Легалната дејност ја вршеле во координација и со поддршка од Албанија. Преземале и поекстремни дејства, како масовни демонстрации, оружени акции и саботажи. Имале вооружени терористички и паравоени групи за борба за „Голема Албанија”. ЛИТ: Бранислав Божовић – Милорад ВакиÊ, Сурова времена на Косову и Метохији, Београд, 1991; Д-р ™орÚе Борозан, Велика Албанија, Београд, 1995; Томе Батковски, Великоалбанската игра во Македонија, Скопје, 1994. Ѓ. Малк.