АЛАРОВА, Виолета

АЛАРОВА, Виолета (Скопје, 3. Ⅶ 1945) – новинар, општественик и поет. Завршила Правен факултет во Скопје. Била новинар и главен и одговорен уредник на Втората програма на Радио Скопје (Македонското радио), претседател на Управниот одбор на МИА (1998&2000) и градоначалник на Општината Центар – Скопје (2000-2009). Има објавено три книги поезија и десетина драмски текстови. БИБ.: Врата без излез, Скопје, 1995; Разговор со дождот, Скопје, 2001; Јас и тагата, Скопје, 2009. С. Мл.