АГИС

АГИС (? – 359 г. пр.н. е.) – пајонски крал, современик на Филип Ⅱ, претендент на македонскиот цар-ски престол во периодот на политичка нестабилност во Македонија. Бил во сојуз со Атина против македонскиот цар Филип Ⅱ. Заговорот пропаднал. По смртта на стариот пајонски крал, Филип Ⅱ ги покорил Пајонците. ЛИТ.: Е. Петрова, Пајонија, Скопје, 1999. А. шук. С. Х. В. Агјеј