АВРАМОВ, Филип

АВРАМОВ, Филип (с. Осој, Дебарско, 1814 – 1900) – градител и резбар од родот Филиповци од с. Осој. Тој е син на Аврам Дичов и заедно со својот брат Васил Аврамов и со синовите изработувал тавани, долапи и врати во многу домови, конаци и манастири во Македонија и во Србија. ЛИТ.: А. Василиев, Български възрожденски майстори, София, 1965, 247. В. П.-К. Борка Аврамова, Планински човек (1962)