АБЈАНИЌ, Драган

АБЈАНИЌ, Драган (Куманово, 7. Ⅴ 1953 – Скопје, 15. Ⅲ 1999) – видео и телевизиски автор. Го унапредува телевизискиот израз во Република Македонија и внесува иновации во телевизуелниот јазик. Еден од првите и најзначајни македонски видеоавтори. Видеодела: „Потоа”; „Процесија”; „Вевчани”; „Ена”; „… и бело”. Коавторство: „Кокино”; „НЕП”; „Сабвеј”; „Ана”. К. Тр.-Абј.