Search Results for: Ша

ВУЗЕВСКИ, Воислав Душанов

(Кладово, Србија, 17. Ⅳ 1932 – Ротердам, Холандија, 6. IX 1999) – спец. патолог, проф. на Еразмус универзитетот во Ротердам (Холандија). Дипломирал на Мед. ф. во Скопје (1969), каде што и го положил специјалистичкиот ис-пит по патологија (1976). Стручно се усовршува во Питсбург (САД) во примената на електронската микроскопија во клиничката и експерименталната патологија (1966– …

ВУЗЕВСКИ, Воислав Душанов Read More »

АТЛЕТСКА (ПЕШАЧКА) ТРКА

АТЛЕТСКА (ПЕШАЧКА) ТРКА. Во рамките на коњичката трка што била одржана во Скопје (1902) бил организиран и натпревар во трчање. Во него учествувале шест натпреварувачи. Прв на целта пристигнал Рахман Бекир од селото Бајовце (Косово) со време од 5,45 минути. Втор бил Мехмед Билал од Сјеница. Настанот претставувал прв модерен натпревар во атлетската дисциплина трчање …

АТЛЕТСКА (ПЕШАЧКА) ТРКА Read More »

АЛШАР

АЛшАР – рудник на Сб, Тл, Ас руда. Нискотемпературното хидротермално Сб-Ас-Тл-Ау наоѓалиште Алшар е лоцирано во металогенетскиот реон Кожуф. Го карактеризира сложена минерална парагенеза и релативно високо учество на талиумови минерали (лорандит, бернардит, парапиеротит, ребулит, пикопаулит, раге-нит, симонит, врбаит и др.). Наоѓалиштето просторно и генетски е врзано за комплексите на плиоценска калко-алкална магма втисната во …

АЛШАР Read More »

ШАКИРИ, Ресул

ШАКИРИ, Ресул (с. Сопотско, Ресенско, 10. Ⅺ 1931) – комунистички деец, општественик и државник. Завршил гимназија, а потоа студирал на Филозофскиот факултет во Скопје. Бил член на СКМ (од 1950), претседател на Општински комитет и член на Претседателс

ШАЛДЕВ, Христо Тр.

ШАЛДЕВ, Христо Тр. (Гуменџе, Егејскиот дел на Македонија, 25. ⅩⅠⅠ 1876 – Софија, 2. Ⅱ 1962) – член, секретар и претседател на ТМОК и член-основач на МНЛД во С.-Петербург (28. Х 1902), учесник во Илинденското востание (1903). Се школува во Гуменџе, во

ШАНДАНОВ, Петар

ШАНДАНОВ, Петар (Охрид, 4. Ⅶ 1895 – Софија, 15. Ⅹ 1971) – раководител на ВМРО. Се школувал во Охрид и во Битола. Учесник во Првата балканска војна, во Охридското востание (1913) се борел во четата на војводата Петар Чаулев. Во ВМРО бил резервен член

ШАПКАР, Ристо

ШАПКАР, Ристо (с. Велгошти, Охридско, 1931) – политиколог, стопанственик и фотограф. Беше долгогодишен директор на РО „Херој Тоза Драговиќ“ во Охрид (членка на корпорацијата Заводи „Црвена застава“ од Крагуевац). Истовремено извесен период беше и сек

ШАПКАРЕВ, Илија Андонов

ШАПКАРЕВ, Илија Андонов (с. Велгошти, Охридско, 26. Ⅶ 1931) – математичар, ред. проф. (1975) на ЕТФ. Дипломирал (1954) на Филозофскиот факултет (асистент од 1959 на Техничкиот факултет) и докторирал (1964) на ПМФ со тема „Инваријантни диференцијални

Scroll to Top