СЕЈФУЛА, Љутви Лола

СЕЈФУЛА, Љутви Лола (Лутфу Сеѕфуллах) (Скопје, 15. И 1926 – Скопје, 26. Ⅵ 2005) – актер. Во Турската драма на Театарот на народностите во Скопје е од 1950 г. до пензионирањето (1985). Учествувал и во повеќе филмски и телевизиски проекти кај нас и во Турција. Автор е на неколку пиеси играни на сцената на матичниот […]

СЕЈФУЛА-ОРАК, Кемал

СЕЈФУЛА-ОРАК, Кемал (Скопје, 2. Ⅱ 1921 – Скопје, 1978) – чибукчија, комунистички деец, првоборец политичар и дипломат; Турчин. Бил член на Урсовите синдикати, на Друштвото „Јард’н“, на СКОЈ (од 1939) и на КПЈ (од 1941) и организатор на турските и албанските средини од Скопје во НОБ. Бил борец на првиот Скопски НОПО (1941). Извесно време […]

СЕЈФУЛА-ХАСАНОВА, Кевсер

СЕЈФУЛА-ХАСАНОВА, Кевсер (Скопје, 28. Ⅺ 1921) – учесник во НОБ. По фашистичката окупација на Македонија му пристапила на НОД и станала член на СКОЈ (1941). Во учебната 1941/42 г. била на студии на Земјоделскиот факултет во Софија. Била организатор на турската женска младина за учество во НОД. Подоцна се вклучила како борец на шеснаесеттата македонска […]

индекс

All0-9АБВГДЗЃЕЖSИЈКЛЉМНЊОПРСТЌУФХЦЧЏШ А АБАЗИ, Неџат АБАЗИ, Рефет АБАЈОВ, Ахарон АБАЏИЕВ, Ѓорѓи АБАЏИЕВА – ДИМИТРОВА, Соња АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња АБДЕРМАНОВ, Коста АБДИ, Фаик АБДУЛ АЗИС АБДУЛ МЕЏИД Ⅰ АБДУЛ ХАМИД Ⅰ АБДУЛ ХАМИД Ⅱ АБДУЛАХ, Авни АБДУЛИ, Рамиз М АБДУРАМАНИ, Адем АБДУРАМАНОВ, Дино Кљусев АБДУРАХМАН-АБДУШ, Хусеин АБДУРАХМАН-ПАшА АБЕДИНОСКИ, Мустафа АБИС ХАМИТ, Бедри АБЈАНИЌ, Драган АБРАВАНЕЛ, Хаим АБРАШЕВИЌ […]

All0-9АБВГДЗЃЕЖSИЈКЛЉМНЊОПРСТЌУФХЦЧЏШ А АБАЗИ, Неџат АБАЗИ, Рефет АБАЈОВ, Ахарон АБАЏИЕВ, Ѓорѓи АБАЏИЕВА – ДИМИТРОВА, Соња АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња АБДЕРМАНОВ, Коста АБДИ, Фаик АБДУЛ АЗИС АБДУЛ МЕЏИД Ⅰ АБДУЛ ХАМИД Ⅰ АБДУЛ ХАМИД Ⅱ АБДУЛАХ, Авни АБДУЛИ, Рамиз М АБДУРАМАНИ, Адем АБДУРАМАНОВ, Дино Кљусев АБДУРАХМАН-АБДУШ, Хусеин АБДУРАХМАН-ПАшА АБЕДИНОСКИ, Мустафа АБИС ХАМИТ, Бедри АБЈАНИЌ, Драган АБРАВАНЕЛ, Хаим АБРАШЕВИЌ […]

ИЗВРШЕН СОВЕТ НА НРМ/ СРМ

ИЗВРШЕН СОВЕТ НА НРМ/ СРМ .- извршен орган на државната власт во периодот од 1953 до 1991 година. Во периодот 1953-1963 се формирани три состави на Извршниот совет на НРМ (два во 1953 и еден во 1958 г.). Првиот Извршен совет на НРМ е формиран на 3. Ⅱ 1953 г., во состав: Лазар Колишевски, претседател; […]

ДЕМИР, Хамди Таир

ДЕМИР, Хамди Таир (Скопје, 25. Ⅴ 1917 – 15. Ⅱ 1976) – работник, првоборец и политички деец. Бил член на скоевска група од припадници на турската и албанската националност (крај на ноември 1939). Подоцна и самиот станал секретар на скоевска група (средина на јануари 1941). Наскоро потоа станал и член на КП во партиска ќелија […]

ДЕЛЕГАТИ НА ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АСНОМ

ДЕЛЕГАТИ НА ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АСНОМ (манастир „Св. Прохор Пчински“, 2. Ⅷ 1944) – избрани делегати според издадените прописи за избор на делегати од страна на Иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ (март 1944) и Упатството за избор на делегати за Првото заседание на АСНОМ на ЦК на КПМ (2. Ⅳ 1944). Биле избрани вкупно […]

ДЕЛЕГАТИ ОД МАКЕДОНИЈА НА ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АВНОЈ

ДЕЛЕГАТИ ОД МАКЕДОНИЈА НА ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АВНОЈ (Јајце, 29. XI 1943) – вкупно 42 избрани или кооптирани делегати, кои, поради отежнатите воени услови, не успеале да присуствуваат на Заседанието. До почетокот на Заседанието, по радио-врска биле пријавени само 7 избрани делегати, но и покрај нивното отсуство, Верификациониот одбор на АВНОЈ ги прифатил нивните мандати […]

ЌОРВЕЗИРОСКИ, Миле

ЌОРВЕЗИРОСКИ, Миле (Прилеп, 18. В. 1928 – Скопје, 22. Ⅵ 2008) – филолог, учебникар, културолог. Гимназиското образование го завршил во Прилеп, а Филозофскиот факултет (Групата за литературите на народите на СФРЈ, со специјалност историја на македонскиот јазик и дијалектологија) во Скопје (1954). Работел како редактор во Радио Скопје (1. Х 1953 – 1. Ⅳ 1954), […]