Tag: B

БИТКАТА НА ДОБРО ПОЛЕ

(14–21. IX 1918) – решавачка битка со која бил пробиен Македонскиот фронт. Нападот го започнале 1-та и 2-та српска армија врз позициите на 2-та и 3-та бугарска дивизија во составот на 11-тата германска армија. Најжестоки борби се воделе на линијата од Рудина кон Сушица, потоа кај Ветерник. Бугарските сили се повлекле кон боровата Чука и …

БИТКАТА НА ДОБРО ПОЛЕ Read More »