СААТ-КУЛА

СААТ-КУЛА (Скопје, пом. 1566 и 1573) – споменик на културата. Има квадратна основа 5,50 × 5,50 м. Часовникот и мајсторот за одржување биле од унгарскиот град Сигет. Реставрирана во 1902/03 г., дрвенио

СААТ-КУЛА

СААТ-КУЛА (Битола) – споменик на културата. Времето на градбата непознато. Висока околу 30 м. Изѕидана од делкан камен, на квадратна основа со страни од по 5,8 м. Во внатрешноста има спирално изведени

СААТ-КУЛА

СААТ-КУЛА (Битола) – споменик на културата. Времето на градбата непознато. Висока околу 30 м. Изѕидана од делкан камен, на квадратна основа со страни од по 5,8 м. Во внатрешноста има спирално изведени

СААТ-КУЛА

СААТ-КУЛА (Битола) – споменик на културата. Времето на градбата непознато. Висока околу 30 м. Изѕидана од делкан камен, на квадратна основа со страни од по 5,8 м. Во внатрешноста има спирално изведени

СААТ-КУЛА

СААТ-КУЛА (Прилеп, 1825/1826) – споменик на културата. Подигната од војводата Саид-ага, висока околу 40 м, заедно со столбовите и конусот на врвот достига до 55 м. Ја изградил познатиот прилепски ѕида

СААТ-КУЛА

СААТ-КУЛА (Прилеп, 1825/1826) – споменик на културата. Подигната од војводата Саид-ага, висока околу 40 м, заедно со столбовите и конусот на врвот достига до 55 м. Ја изградил познатиот прилепски ѕида

СААТ-КУЛА

СААТ-КУЛА (Прилеп, 1825/1826) – споменик на културата. Подигната од војводата Саид-ага, висока околу 40 м, заедно со столбовите и конусот на врвот достига до 55 м. Ја изградил познатиот прилепски ѕида

СААТ-КУЛА

СААТ-КУЛА (Скопје, пом. 1566 и 1573) – споменик на културата. Има квадратна основа 5,50 × 5,50 м. Часовникот и мајсторот за одржување биле од унгарскиот град Сигет. Реставрирана во 1902/03 г., дрвенио

СААТ-КУЛА

СААТ-КУЛА (Скопје, пом. 1566 и 1573) – споменик на културата. Има квадратна основа 5,50 × 5,50 м. Часовникот и мајсторот за одржување биле од унгарскиот град Сигет. Реставрирана во 1902/03 г., дрвенио

САБЈАРКИ

САБЈАРКИ (Рецурвиростридае) – фамилија на средно големи водни птици од редот бекасиновидни птици (Цхарадрииформес), со долги нозе и долг клун. Кај нас се среќаваат два вида: кривоклуна сабјарка (Рецур