ЛАБИНО ОХРИД

ЛАБИНО – ОХРИД . средновековна некропола на градот Охрид сместена на запад од Плаошник, откриена случајно при пошумувањето (1955-1956). Локацијата (подалеку од црквените објекти), како и наодите (сите

ЛАВ ОХРИДСКИ

ЛАВ ОХРИДСКИ . (Пафлагонија, Мала Азија, XI в. – Охрид, 1056) – охридски архиепископ (ок. 1037–1056) и книжевен деец. По Јоана Дебарски, тој бил прв охридски архиепископ од немакедонско потекло – Виза

ЛАВОР

ЛАВОР .(Лаурус нобилис Л., фам. Лаурацеае) – медитеранско мало зимзелено дрво. Листовите се кожести, издолжено-елипсовидни, темнозелени, богати со етерски мас-ла и се користат како зачин. Пло-Л дот е

ЛАГИДИ

ЛАГИДИ (Птолемаиди) – египетска династија од македонско потекло (323 г. пр.н.е. – 30 г. пр. н.е.). Ја основал Птолемај Ⅰ Сотер (323–283), син на Лаг, по кого и династијата го добила името. Второто име