ВОСТАНИЕ НА АНДРИСК

Востанието на Андриск (149/8) – востание против римската власт во Македонија. Го предводел Андриск, од непознато потекло, кој дошол од Мала Азија. Се претставувал како Филип, синот на македонскиот крал Персеј, па затоа е и наречен лажниот Филип. Востанието, кое го подржале и Тракијците, зело широки размери. По двете победи над Римјаните кај реката Струма (149), Андриск во Пела се прогласил за крал. Во решавачката битка, командантот на македонската коњаница

Прочитај »