АГЕНТ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

АГЕНТ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА – лице што РМ го ополномоштува да ја застапува пред Европскиот суд за човекови права (Стразбур, РФ). Прв владин агент на РМ пред овој суд е д-р Цветан Цветковски (19. Ⅹ 1998 – 20. Ⅹ 2001). ИЗВ.: Архива на Министерство за правда на РМ, Скопје, 2006. Т. Петр.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *