индекс

All0-9АБВГДЗЃЕЖSИЈКЛЉМНЊОПРСТЌУФХЦЧЏШ А АБАЗИ, Неџат АБАЗИ, Рефет АБАЈОВ, Ахарон АБАЏИЕВ, Ѓорѓи АБАЏИЕВА – ДИМИТРОВА, Соња АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња АБДЕРМАНОВ, Коста АБДИ, Фаик АБДУЛ АЗИС АБДУЛ МЕЏИД Ⅰ АБДУЛ ХАМИД Ⅰ АБДУЛ ХАМИД Ⅱ АБДУЛАХ, Авни АБДУЛИ, Рамиз М АБДУРАМАНИ, Адем АБДУРАМАНОВ, Дино Кљусев АБДУРАХМАН-АБДУШ, Хусеин АБДУРАХМАН-ПАшА АБЕДИНОСКИ, Мустафа АБИС ХАМИТ, Бедри АБЈАНИЌ, Драган АБРАВАНЕЛ, Хаим АБРАШЕВИЌ […]

All0-9АБВГДЗЃЕЖSИЈКЛЉМНЊОПРСТЌУФХЦЧЏШ А АБАЗИ, Неџат АБАЗИ, Рефет АБАЈОВ, Ахарон АБАЏИЕВ, Ѓорѓи АБАЏИЕВА – ДИМИТРОВА, Соња АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња АБДЕРМАНОВ, Коста АБДИ, Фаик АБДУЛ АЗИС АБДУЛ МЕЏИД Ⅰ АБДУЛ ХАМИД Ⅰ АБДУЛ ХАМИД Ⅱ АБДУЛАХ, Авни АБДУЛИ, Рамиз М АБДУРАМАНИ, Адем АБДУРАМАНОВ, Дино Кљусев АБДУРАХМАН-АБДУШ, Хусеин АБДУРАХМАН-ПАшА АБЕДИНОСКИ, Мустафа АБИС ХАМИТ, Бедри АБЈАНИЌ, Драган АБРАВАНЕЛ, Хаим АБРАШЕВИЌ […]

МАРКО КРАЛЕ

МАРКО КРАЛЕ (познат во народното творештво како: Крале Марко, Крали Марко, Марко Кралевити, Кралевиќ Марко, а во историските извори како: „младиот крал Марко“, „благоверен Крал Марко“) (Прилеп, ок. 1346 – Ровине, кај Крајова, Влашко, 17. Ⅴ 1395) – последниот крал на Македонија (1371–1395), најстариот син-наследник на кралот Волкашин. Како 16-годишен во 1361 г. бил пратен […]

МАКЕДОНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КРУЖОК ВО СОФИЈА

МАКЕДОНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КРУЖОК ВО СОФИЈА (МЛК) (1936–1942) – најзначајната македонска културно-литературна и национално-политичка асоцијација во периодот меѓу двете светски војни и верен следбеник и продолжувач на делото на Македонското научно-литературно другарство во С.-Петербург. Историски се појавува и се развива во три последователни фази и во три организациони форми. Првин, по иницијатива на Митко Зафировски, на […]

ДЕЛЕГАТИ НА ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АСНОМ

ДЕЛЕГАТИ НА ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АСНОМ (манастир „Св. Прохор Пчински“, 2. Ⅷ 1944) – избрани делегати според издадените прописи за избор на делегати од страна на Иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ (март 1944) и Упатството за избор на делегати за Првото заседание на АСНОМ на ЦК на КПМ (2. Ⅳ 1944). Биле избрани вкупно […]

ГОЛИ ОТОК

ГОЛИ ОТОК – еден од затворите за политички затвореници во периодот на судирот на КПЈ со КП СССР што функционирал по донесувањето на Резолуцијата на Информбирото (1948) сè до 1955 г. Првите казнети лица биле примени на 6. Ⅶ 1949 г. Во овој логор издржувале казна и голем број политички затвореници од Македонија. Не е […]

ПОПСИМОВ, Христо

ПОПСИМОВ, Христо (Охрид, 1916 – Софија, 1980) – трилингвален поет (македонски, српски и бугарски), внук (од сестра) на Гр. Прличев. Основното образование го завршува во родниот град, гимназијата во домот за македонските ученици во Крагуевац, а Правниот факултет во Белград. По двегодишна работа, дисертацијата по енциклопедија на пра Христо Попсимов вото му останува незавршена, би-дејќи […]

НАУМЧЕСКИ, Волче

НАУМЧЕСКИ, Волче (Прилеп, 18. И 1916 – Скопје, 20. Ⅲ 1980) – амбициозен работник-поет за возрасни и за деца, автор на првата стихозбирка исцело напечатена на македонски јазик во предвоена Југославија, борец. Како седмо дете во сиромашно семејство, по завршувањето на И клас ја напушта гимназијата и работи како чирак кај повеќемина мајстори и станува […]

МАРКО КРАЛЕ

МАРКО КРАЛЕ (познат во народното творештво како: Крале Марко, Крали Марко, Марко Кралевити, Кралевиќ Марко, а во историските извори како: „младиот крал Марко“, „благоверен Крал Марко“) (Прилеп, ок. 1346 – Ровине, кај Крајова, Влашко, 17. Ⅴ 1395) – последниот крал на Македонија (1371–1395), најстариот син-наследник на кралот Волкашин. Како 16-годишен во 1361 г. бил пратен […]

МАКЕДОНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КРУЖОК ВО СОФИЈА

МАКЕДОНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КРУЖОК ВО СОФИЈА (МЛК) (1936–1942) – најзначајната македонска културно-литературна и национално-политичка асоцијација во периодот меѓу двете светски војни и верен следбеник и продолжувач на делото на Македонското научно-литературно другарство во С.-Петербург. Историски се појавува и се развива во три последователни фази и во три организациони форми. Првин, по иницијатива на Митко Зафировски, на […]