ДУДУК

ДУДУК -. музички народен дувачки инструмент од типот надолни блок флејти. Се среќава во две димензии – како помал (дудуче, сворче) од 240 до 400 мм и поголем (понекогаш е наречен кавал) од 700 до 780 мм. Најчесто се изработува од јасеново или јаворово дрво. На горниот дел има посебен засвирач, а по должината на цевката има шест мелодиски дупки за свирење. Најчесто се употребува како придружник на народните ора (особено дудучето, кое има продорен тон). ЛИТ.: Д-р Александар Линин, Народните музички инструменти во Македонија, Скопје, 1986, 78. Ѓ. М. Ѓ.

ГОЛЕМ ДУДУК

ГОЛЕМ ДУДУК -. дрвен народен дувачки музички инструмент во вид на дрвена мелодиска цевка (40-60 мм) со шест мелодиски отвори, со посебен засвирач, кој се наоѓа на почетокот од горниот дел на мелодиската цевка. Се применува при чување на добиток, а понекогаш и како придружник на орските игри на сретселските собири и другите колективни веселби. ЛИТ.: Д-р Александар Линин, Народните музички инструменти во Македонија, Скопје, 1986, 79. Ѓ. М. Ѓ. Врвот Голем Кораб

ОРЛИ

ОРЛИ (Пандионидае, Ацципитридае) – фамилии средно големи и големи дневни грабливи птици. Фамилијата орли рибари (Пандионидае) вклучува мал број видови специја- Белоглав орел – мршојадец (Гѕпс фулвус) лизирани за лов на риби, од кои во Европа и кај нас е присутен само еден вид орел рибар (Пандион халиаетус). Фамилијата на орлите, еји, луњи и јастреби …