Search Results for: Ш

ВУЗЕВСКИ, Воислав Душанов

(Кладово, Србија, 17. Ⅳ 1932 – Ротердам, Холандија, 6. IX 1999) – спец. патолог, проф. на Еразмус универзитетот во Ротердам (Холандија). Дипломирал на Мед. ф. во Скопје (1969), каде што и го положил специјалистичкиот ис-пит по патологија (1976). Стручно се усовршува во Питсбург (САД) во примената на електронската микроскопија во клиничката и експерименталната патологија (1966– …

ВУЗЕВСКИ, Воислав Душанов Read More »

ВТОРА МАКЕДОНСКА (ТИКВЕШКА) НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНА УДАРНА БРИГАДА

. (с. Фуштани, пл. Кожув, во Егејскиот дел на Македонија, 20. Ⅻ 1943 – јуни 1945) – воена единица на НОВ и ПОМ. Била формирана од 480 борци на НО баталјон „Страшо Пинџур”, Вториот баталјон на Третата оперативна зона на НОВ и ПОМ и Бугарскиот НО баталјон „Христо Ботев”. По неколку дена, баталјонот „Христо Ботев” …

ВТОРА МАКЕДОНСКА (ТИКВЕШКА) НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНА УДАРНА БРИГАДА Read More »

ВРЕШ (ЖЕЛЕЗНО ДРВО)

. (Тамариџ Л., фам. Тамарицацеае) – род, веројатно со 75 евроазиски листопадни грмушки, ретко мали дрвја, со лушпести листови, кои паѓаат заедно со краткорастите. Цветовите се ситни (бели, розови, црвени), собрани во густи, метлести соцветија. Дрвото е тешко (железно). Ги населува песочиштата крај реките и морињата. Во РМ се природно застапени видовите Т. парвифолиа Д.Ц., …

ВРЕШ (ЖЕЛЕЗНО ДРВО) Read More »

ВОШЛИВКА, ФЕРДИНАНДОВА

(Педицуларис фердинандии Борнм.) – локален македонски флористички ендемит од фамилијата Сцропхулариацеае, ограничен во субалпскиот и алпскиот појас на планината Јакупица, под врвот Солунска Глава. Се наоѓа на светската црвена листа на загрозени растенија (ИУЦН 1997 Ред Лист оф Тхреатенед Плантс). Вл. М.

ВОЛКАШИН

ВОЛКАШИН (ДИМИТРИЈА) (? – Черномен на р. Марица, 26. IX 1371) – македонски благородник и крал (1365-1371). Син на Мрњава што бил благородник на дворот на царот Душан. Двојното име на В. било Димитрија, според поменик од Протатот на Света Гора (кр. на ⅩⅣ в.). Се спомнува како жупан во Прилепскиот крај (1350). Во привилегија …

ВОЛКАШИН Read More »

ВОВЕДЕНИЕ НА СВ БОГОРОДИЦА – црква во с. Кучевиште

„ВОВЕДЕНИЕ НА СВ БОГОРОДИЦА” – црква во с. Кучевиште, на падините на Скопска Црна Гора, кај населението позната под името „Св. Спас”. Во основата, црквата има форма на впишан крст во правоаголен прос-тор, со висока купола над централниот простор. Апсидата од надворешна страна е петострана. Ѕидана е со делкан камен, тули и малтер. При ѕидањето …

ВОВЕДЕНИЕ НА СВ БОГОРОДИЦА – црква во с. Кучевиште Read More »

ВНАТРЕШНА АРХИТЕКТУРА

– клучен поим со кој се врши соодветен превод на англискиот израз интериор десигн. Се однесува за спецификите на внатрешниот простор, на ентериерот/внатрешниот простор на објектите од би-ло каков вид, дефинирајќи со тоа и соодветна опременост изведена според функцијата, намената или посебноста на проектната програма на одредена архитектонска содржина. Поимот ги содржи сите компоненти што …

ВНАТРЕШНА АРХИТЕКТУРА Read More »

ВИШНА

ВИШНА (Прунус церасус Л.) – плодовито овошно дрво. Во Република Македонија се одгледува во сите реони со надморска височина до 1.100 м. До седумдесеттите години од ⅩⅩ в. беше споредна култура, со 200-300 т годишно производство. Првата плантажа со облачинска вишна (на 20 ха) е посадена во Битолско (1970). Набрзо се увидоа големата родност и …

ВИШНА Read More »

ВИШИ РАСТЕНИЈА ВО ФЛОРАТА НА РМ

. (Цормопхѕта, грч. цормус-стебло и пхѕтон-растение) – најголема група во растителниот свет, сложени повеќеклеточни организми приспособени на сувоземен начин на живеење. Во текот на еволуцијата, кај нив се појавиле посебни органи и ткива (стебло, корен, листови, епидермис, стоми, кутикула, спроводни ткива и друго). Флората на вишите растенија на РМ е многу богата и разновидна. Претставена …

ВИШИ РАСТЕНИЈА ВО ФЛОРАТА НА РМ Read More »

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА (БИТОЛА)

На 28. Ⅲ 1988 г. била отворена Виша медицинска школа во Битола поради потребата од виш здравствен кадар од разни профили, а пред сè медицински сестри од општа насока (кои се едуцирале 4 семестри). Во текот на 1991/92 г. се едуцирале две генерации виши акушерки. Во 1993/94 се едуцирале сестри за примарна здравствена заштита, во …

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА (БИТОЛА) Read More »

Scroll to Top