ДРЕМНИЧЕ, МАКЕДОНСКО

ДРЕМНИЧЕ, МАКЕДОНСКО . (Пулсатилла халлери (Алл.) Њиллд. субсп. мацедоница Краусе) – македонски флористички ендемит од фамилијата Ранунцулацеае (лутичиња). Познат е во централните и во северните делови на Република Македонија (Барбарас, Караџица, долината на Црна Река, Сува Гора, Жеден и др.) Вл. М.