ФИЛИП И

ФИЛИП И (Пхилиппос) – македонски крал (644–640 пр. н.е.) од династијата на Аргеадите, син на Аргај И. По кратко владеење, загинал во борби со Илирите.
ИЗВ:. Јустини, Хисториарум Пхилиппицарум еџ Трого Помпеио, Парисиис, МДЦЦЦЏЏИИИ.
К. М.-Р.

Скулптура на кралот Филип Ⅱ