МИРОВЕН ПРОЦЕС НА ЕУ ВО РМ

МИРОВЕН ПРОЦЕС НА ЕУ ВО РМ – прв мировен процес на ЕУ, замислен да трае 6 месеци, со можност за продолжување (од 31. Ⅲ 2003), како надградба и крај на мировниот процес на НАТО во РМ, по што не би било потребно понатамошно меѓународно воено присуство. Можноста за продолжување е искористена, процесот се пролонгира за 3 месеци и завршува на 15. ⅩⅠⅠ 2003 г., кога безбедносната ситуација во државата е целосно стабилизирана. ЛИТ.: Сашо Додевски, Присуство на меѓународни вооружени сили во Македонија во текот на ⅩⅩ век, магистерски труд, Скопје, 2004. Т. Петр. Од доброволното предавање на оружјето од војниците на ОНА во операцијата „Суштествена жетва“