МАЏИРОВ, Жарко Вангелов

МАЏИРОВ, Жарко Вангелов
(Богданци, 20. Ⅲ 1930) – ветеринар, редовен проф. на Земјоделскиот и на В. ф. во Скопје. Докторирал на В. ф. во Загреб (1968). Објавил 120 научни и стручни публикации. Автор е на учебниците:

Зоохигиена“, „Ветеринарство“,


Практикум по зоохигиена“ и


Практикум по ветеринарство“; коавтор на учебникот „Паразитологија и паразитни болести кај домашните животни“. М. Д. – Ј. Б.

Митко Маџунков